Başvuru Süreci

Diğer İşlemler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

1. Serbest Dolaşım Programı öğrencisinin, pasaport ve vize işlemleri için başvuru yapmadan önce Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü’nden kabul belgesi alması gerekir.

2. Yurt dışındaki üniversiteye ödenecek dönemlik/yıllık ücret öğrencinin sorumluluğundadır. Bununla birlikte, öğrenci yurt dışında okuduğu süre zarfında, ödemekle yükümlü olduğu katkı payını ödemeye ve ders kaydını yaptırmaya devam eder.

3. Öğrenciler bütün seyahat, konaklama ve seyahat sigortası giderlerinden kendileri sorumludur. Ayrıca, öğrenciler gidecekleri ülkede geçerli ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayan sağlık sigortalarını yaptırmak zorundadır.

4. Üniversite, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin yurt dışında bulundukları süre zarfında barınma haklarının korunması için gerekli girişimlerde bulunur.

5. Öğrenci, gidilecek üniversitede alt ve/veya üst yarıyıllardan veya yıllardan ders alabilir. Öğrencinin gideceği üniversitede alacağı derslerin Bülent Ecevit Üniversitesi’nde ilgili yarıyıl/yılda almakla yükümlü olduğu dersleri karşılaması gerekmez. Ancak, içerik olarak en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilir. İçerik ve kapsamı yönünden uygun olması durumunda bir ders, birden fazla dersle eşleştirilebilir. Ders eşdeğerlik işlemlerinde ve not dönüşümlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesinin hükümleri gözetilir.

6. Öğrenci yurt dışına gittikten sonra, takip edeceği derslerde değişiklik olması halinde Bülent Ecevit Üniversitesi’ndeki kayıtlı olduğu eğitim biriminin Bölüm Başkanlığı ile yazılı olarak iletişime geçmek eşdeğerlik onayını almak zorundadır.

7. Öğrencinin aldığı ve başarılı olduğu derslerin orijinal isimleri, kredileri ve notları ile transkriptinde ve diploma ekinde yer alır ve açık bir şekilde Serbest Dolaşım Programı kapsamında alındığı belirtilir.

8. Üniversite öğrencilerinden döndükten sonra istenilen belgeler şunlardır:

– Öğrenim anlaşması,

– Varış formu,

– Transkript,

– Pasaport fotokopisi,

– Uçak biniş kartları.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin