7/24 Kütüphane
Uzaktan Eğitim
ALMS Portalı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Kurumsal Şifre Portalı
Akademik Takvim
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi
Dış İlişkiler Genel Koord.

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Serbest Dolaşım Programı Koordinatörlüğü, 2016 yılı Ocak ayından itibaren Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi‘nde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alan öğrenciler, herhangi bir ikili işbirliği protokolü olmasa dahi, yurtdışındaki bir üniversitede  bir akademik dönem veya bir akademik yıl için, misafir olacakları üniversitenin talep edeceği dönem/yıllık ücreti ödeyerek Serbest Dolaşım Programı kapsamında öğrenim görebilirler.

Benzer şekilde, yurtdışındaki bir üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alan öğrenciler, BEÜ’de bir akademik dönem veya bir akademik yıl için, dönem/yıllık ücreti ödeyerek Serbest Dolaşım Programı kapsamında öğrenim görebilirler.

Serbest Dolaşım Programı kapsamında yurtdışındaki bir üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler, diğer öğrenci değişimi programlarından farklı olarak, başvurulan program ve gereken belgeler hakkında bilgi almak için, gitmek istedikleri üniversite ile doğrudan bağlantıya geçmek zorundadırlar.

Öğrenciler bütün seyahat, seyahat sigortası, sağlık sigortası ve konaklama giderleri ile, BEÜ ve gitmek istedikleri üniversite için gereken bütün harçlardan kendileri sorumludurlar.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin